ROZWIŃ NAGŁÓWEK
Biuro Usług Inżynierskich Roman Klimek
Biuro Usług Inżynierskich Roman Klimek
Oferta

 01. projekty budynków

projekty zagospodarowania działki;
projekty architektoniczno – budowlane;
projekty techniczne;
 
02. nadzór inwestorski
 
03. sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych
 
04. obliczeniowe sprawdzenie przyjętych w projekcie rozwiązań
 
05. doradztwo w zakresie wyboru materiału i technologii budowy
 
06. pomoc w sprawach administracyjnych, takich jak:
wypełnianie wniosków
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 
Oferta zawiera możliwość sporządzenia projektu pojedynczych elementów konstrukcyjnych, takich jak:
    • przylegające schody zewnętrzne;
    • balkony;
    • wiaty drewniane;
    • mury oporowe;
    • nadproża, podciągi;
 
a także sporządzenia projektu większych obiektów kubaturowych, takich jak:
    • garaże;
    • budynki mieszkalne;
    • budynki inwentarskie;
    • budynki gospodarcze;
    • budynki usługowo – handlowe;
    • hale magazynowe.